Ετήσιος χορός 2018

Θανάσης Βασιλόγιαννης 6977771021 
Γιάννης Βάκρινος  6977671217    Γεωργία Βασιάκου  6972422575 
Ντίνα Δρούκα  6974703151          Νίκος Παναγιώτου  6937256684 
Δημήτρης Παλαβός 6978008207  Χριστίνα Μαχαίρα  6986384564