Από 14-5-2022 ......

Πρόεδρος: Βασιάκου Γεωργία Εξελεγκτική Επιτροπή
Αντιπρόεδρος: Βάκρινος Γιάννης  
Γραμματέας: Λυμπεροπούλου Αγγελική Παλαβός Δημήτρης
Ταμίας: Βασιλόγιαννης Θανάσης Παναγιώτου Νίκος
Μέλη: Γεωργακόπουλος Θανάσης Ρήγας Κώστας
  Δερμιτζάκης Χρήστος  
  Καρανταλής Δημήτρης (ως 12/22)  
  Παλαβού Ελένη (από 1/23)  

 


ΘΗΤΕΙΑ: 02-02-2019  Ως 14-5-2022

Πρόεδρος : Βασιλόγιαννης Θανάσης

Αντιπρόεδρος : Παλαβός Δημήτρης

Γραμματέας : Βασιάκου Γεωργία

Ταμίας : Βαλκανάς Δημήτρης

Μέλη : Δρούκα Κωνσταντίνα / Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος / Λώλου Ελένη
Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι οι :

Παλαβού Ελένη

Χαραλαμπόπουλος Γιώργος

Ζέρβας Ιωάννης

 

ΘΗΤΕΙΑ : 12.02.2017 - 02.02.2019

Πρόεδρος : Βασιλόγιαννης Θανάσης

Αντιπρόεδρος : Βάκρινος Ιωάννης

Γραμματέας : Δρούκα Κωνσταντίνα

Ταμίας : Παλαβός Δημήτρης

Μέλη : Βασιάκου Γεωργία / Λύρμπεργκ-Μαχαίρα Χριστίνα / Παναγιώτου Νίκος
Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι οι :

Δημητρόπουλος Δημήτρης

Ζέρβας Ιωάννης

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος

 

ΘΗΤΕΙΑ : 07.06.2015 - 12.02.2017

Πρόεδρος : Παπαθανασίου Νικόλαος

Αντιπρόεδρος : Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος

Γραμματέας : Δρούκα Κωνσταντίνα

Ταμίας : Παλαβός Δημήτρης

Μέλη : Δημητρακόπουλος Δημήτρης / Καφετζής Ιωάννης / Ρήγας Κωνσταντίνος
Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι οι :

Ζέρβας Ιωάννης

Ντούρος Θεόδωρος

Λυμπεροπούλου Γεωργία

 

ΘΗΤΕΙΑ : 21.05.2013 - 07.06.2015

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ M.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΡΟΥΚΑ Κ.

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΛΑΒΟΣ Δ.

     

ΜΕΛΟΣ Α'

ΓΑΡΓΑΛΗ Λ.

 

ΜΕΛΟΣ Β'

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

 

ΜΕΛΟΣ Γ'

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

 

Α' ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΜΕΛΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ.

 

ΘΗΤΕΙΑ : 21.05.2011 - 21.05.2013

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΙΚΑΛΗΣ Ν.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΑΡΓΑΛΗ Λ.

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΛΑΒΟΣ Δ.

     

ΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.

 

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ M.

 

ΜΕΛΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ.

 

ΜΕΛΟΣ

ΔΡΟΥΚΑ Κ.